JAROMÍR MÁSLER

Narozen 25.9. 1958 ve Zlíně. Od roku 1962 působí v Čenkově, kde též tvoří.
Již patnáct let svá plátna zaplňuje lidskými figurami, které zdánlivě
nacházíme v téměř banálních situacích. Jdeme-li hlouběji, setkáváme
se s tvůrcem, který pro sdělení o smyslu jeho tvorby zvolil momenty
z všedního života lidí. Výtvarné vyjádření, jež k tomu používá,
je jeho originální devizou, osobitým tvůrčím vkladem, jímž obohacuje naši
výtvarnou scénu. Autor nahlíží náš život jakoby z jednoho úhlu,
ale s o to větším ponorem do hloubky. Je to reflexe každodennosti
sui generis, v níž nám nabízí prostor k přemýšlení.

Klade nám zásadní otázku: jak opravdově ještě dovedeme prožívat nesčetné
drobné momenty, z nichž se skládá mozaika našeho života. Jsou chvíle
samoty místem neklidu a znepokojení či žádoucím prostorem k zamyšlení
a oddechu? Umíme ještě vůbec vnímat sami sebe? V dnešním světě
vyvstává stále aktuálněji nebezpečí, že naše já se rozplyne v bezbřehém
toku informací a manipulací.

Umělec nám svým přístupem nabízí pozitivní východisko: začni žít
opravdově svůj všední život! Naše identita nemůže být tvořena zvnějšku,
budujeme ji a chráníme my sami v procesu hledání a nalézání sebe
sama.

Nedílnou součástí jeho sdělení je i zvolený formát pláten a spektrum
používaných barev. Na rozměrných plátnech se často objevují už jen části
postav, jakoby teleobjektivem přiblížené sekvence děje, který si máme
domyslet. Součástí tohoto záměru je ona expresivní barevnost, jež organicky
splývá s tématem. Volba teplých i studených barev není nahodilá,
je to výsledek tvořivého hledání specifické harmonie, do níž jsou nakonec
seskupeny.

Jaromír Másler přistupuje k tvorbě s vysokou mírou umělecké odpovědnosti.
Nic na jeho plátnech není nahodilé. Předcházejí skizzy, studie, hledání
proporcí, barev, pozic figur. Obklopen svými obrazy, uzavřen v klauzuře
svého ateliéru, otvírá své tvůrčí Já v cyklu, jenž nemá v současné české
výtvarné scéně obdoby. To vše činí bez afektu a své aktéry nám předkládá
s opravdovou upřímností a pochopením. Jsou součástí jeho života, v němž
se snaží ctít hodnoty, kterým se dnešní doba bohužel začíná odcizovat.
Figury na jeho obrazech jsou novou poetikou 21. století.

Josef Kessler